Darmowa wysyłka na terenie kraju od 230PLN

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanym dalej RODO, przesyłamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze Twoich danych by wyraźnie wskazać, jakie dane zbieramy od Ciebie, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie są Twoje prawa w zakresie kontroli tych informacji.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych jest Maria Dębicka, Plac Jana Pawła II 76/12, 66-400 Gorzów Wielkopolski (zwany dalej BALANSWARSAW lub „my”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?
Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na Twoje zidentyfikowanie. W naszym przypadku prosimy Cię czasem o podanie pewnych informacji podczas tworzenia konta w naszym sklepie BALANSWARSAW, dokonywania zakupów, kontaktu z działem obsługi klienta BALANSWARSAW, gdy prosimy o przesyłanie korespondencji, czy też w związku z udziałem w konkursach lub w trakcie korzystania z witryny www.balanswarsaw.pl. Są to dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy, data urodzin, historia zakupów, informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej, informacje nt. cech fizycznych (np. model telefonu), preferencje osobiste, w tym tzw. lista życzeń, jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
BALANSWARSAW przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się na stronie www.balanswarsaw.pl,
– zrealizowania umowy sprzedaży.

Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, konkursach wówczas BALANSWARSAW przetwarza Twoje dane w celach marketingowych.
Używamy Google Analytics i jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celach analitycznych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
BALANSWARSAW będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w polityce prywatności, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nałożą obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres czasu. Co do zasady, oznacza to, że dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez czas prowadzenia konta użytkownika BALANSWARSAW. Dane osobowe związane z zakupem produktów są przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu spełnienia zobowiązań prawnych (takich jak przepisy podatkowe, rachunkowości czy prawa cywilnego dla celów gwarancyjnych).

Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?
Wasze dane osobowe udostępniamy operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Ponadto, przekazujemy dane osobowe odbiorcom w państwach trzecich tj. Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, podlegającemu certyfikacji w ramach Privacy Shield, co możecie sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list, w relacji z którymi skorzystaliśmy ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Waszych danych.

Jakie prawa wprowadza dla Ciebie RODO?
Przede wszystkim przysługuje Ci prawo do:
1. Uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane,
2. Dostępu do swoich danych osobowych, np. możesz poprosić o ich kopię, a także uzyskać informację na temat szczegółowego sposobu i celu ich przetwarzania a także źródle ich pochodzenia.
3. Żądania sprostowania lub poprawienia danych, jeśli są nieprawidłowe
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jednak nie zawsze. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzamy je zgodnie z przepisami prawa, to Twoja prośba może okazać się nieskuteczna. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BALANSWARSAW – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami: [email protected]